Rejestracja uczniów

Rejestracja uczniów odbywa się po przeprowadzeniu I części I etapu w szkole.

I etap, część I – 18.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w szkole)
18.11-26.11 
Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora.

26.11.2019 jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem (liczy się data stempla pocztowego). Testy bez wpisanej ilości punktów, testy bez pieczątki szkoły, testy bez czytelnie wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.


W terminie od 18.11 do 26.11.2019
 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej. Brak rejestracji ucznia/ów pomimo spełnienia powyższych założeń tj. wysłania kompletu poprawnych dokumentów i uzyskania wymaganej ilości punktów skutkuje dyskwalifikacją ucznia.

Nauczyciel, który zgłosił szkołę jest zobowiązany zgłosić wszystkich uczniów, którzy uzyskali 45 i więcej punktów z I części I etapu. Nauczyciel może rejestrować uczniów etapami (nie wszystkich na raz), ale w tym przypadku należy bardzo uważać aby nie powtarzać wpisów. Link do rejestracji uczniów oraz dane do logowania znajdują się w mailu, który wysłaliśmy do Państwa o rejestracji szkoły.

Zgłoszenie ucznia dwukrotnie, zgłoszenie ucznia z błędnymi danymi, zamienienie danych między uczniami itp. Są równoznaczne z dyskwalifikacją tych uczniów!
Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres ojaj@wsjo.pl nie później niż 26.11.2019 (do 10:00).

Nauczyciel rejestrujący będzie w ciągłym kontakcie z organizatorami Olimpiady, oraz będzie odpowiedzialny za kontakt między Organizatorami a uczniami.

Dane wymagane do rejestracji uczniów: imię, nazwisko, płeć, województwo i powiat zamieszkania, data urodzenia oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (uczącego, nie zgłaszającego) do Olimpiady.

 

ADRES DO WYSYŁKI
Biuro Komitetu Głównego OJAJ
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A,