Ogłoszenia 2020/2021

 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2021

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.04, nie później niż o 10:00, wyłącznie na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl  , nie informujemy drogą telefoniczną.

Wysyłka zaświadczeń rozpocznie się 19.04.

 

Ogłoszenie z dnia 19.03.2021

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, od soboty (20.03), zmianie ulegają terminy przeprowadzenia oraz forma III etapu OJAJ.

I część odbywać się będzie od 22.03, godziny 10:00, do 26.03, godziny 10:00. Termin został przedłużony o 2 dni ze względu na konieczność przeprowadzenia nadzoru nauczycieli nad zdającymi.

Zmienia się także forma przeprowadzenia rozmowy on-line. Poza pytaniami z WOK oraz lektury, dodane zostanie pytanie ogólne, np. o najlepsze wakacje lub wygląd i cechy charakteru przyjaciela / przyjaciółki. Pytania ogólne NIE zostaną wcześniej opublikowane. Rozmowa potrwa około 10 minut. Na odpowiedź uczeń będzie miał ok. 2-3 minut.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: KRYTERIA OCENY

Zmianie uległy zasady rozwiązywania testu on-line. Test musi odbyć się pod kuratelą on-line nauczyciela koordynatora zgłaszającego uczniów do konkursu. Kuratela ma się odbyć dzięki narzędziom, które nauczyciele wykorzystują do zdalnego nauczania lub dowolnego innego (Teams, Zoom, Google Meet itp.) – Proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy. Należy być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji.

PROSIMY ABY NIE WYSYŁAĆ DO NAS TERMINÓW ORAZ GODZIN KIEDY UCZEŃ PODEJDZIE DO TESTU A TAKŻE ZAPROSZEŃ DO SPOTKAŃ WIRTUALNYCH. KOMITET OJAJ WIDZI KIEDY DANY UCZEŃ ROZWIĄZUJE TEST, W TRAKCIE KTÓREGO MOŻEMY WYKONAĆ TELEFON KONTROLNY I POPROSIĆ O DOŁĄCZENIE DO WIRTUALNEGO SPOTKANIA.

Testy rozwiązywana będą na dotychczasowej platformie – prosimy aby uczeń zapoznał się z instrukcją INSTRUKCJA

Loginy i hasła pozostają bez zmian i będą dostępne na panelu dla nauczyciela.

Podczas rozwiązywania testu, do nauczyciela koordynatora może zadzwonić osoba z Komisji OJAJ w celu przeprowadzenia kontroli czy test przebiega właściwie, możemy prosić o dołączenie nas do trwającej wideokonferencji.

O terminie rozwiązywania testu przez ucznia/uczniów decyduje nauczyciel (zgodnie z terminarzem). Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

II część III etapu – nowy termin przeprowadzenia to 07.04-14.04.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.04 na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu, o wynikach nie informujemy drogą telefoniczną. Wysyłka zaświadczeń rozpocznie się 19.04.

 

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO III ETAPU 20.03.2021, 10:00 – na panelu dla nauczyciela po zalogowaniu PANEL DLA NAUCZYCIELA


Ogłoszenie z dnia 18.03.2021

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraju od najbliższej soboty (20.03.21) istnieje możliwość modyfikacji założeń oraz zasad odbywania się III etapu OJAJ. Wszystkie informacje podamy najpóźniej do jutra (19.03.21), do godziny 16:00. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej.


Oświadczenie z dnia 15.03.2021

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania I część III etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy I części III etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu I cz III etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie.


Ogłoszenie z dnia 03.03.2021

W związku z bardzo dużą ilością zakwalifikowanych uczniów termin rozmów on-line zostanie przedłużony, tym samym ulegnie zmianie termin ogłoszenia wyników (zaznaczone na niebiesko)

OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 03.03.2021 – nie później niż o 18:00

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

05.03 – 12.03 (zmiana na 05.03 – 19.03) rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu III.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU III 15.03.2021 (zmiana na 20.03.21)


Ogłoszenie z dnia 28.02.2021

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu, część ​III (rozmowa) została opublikowana w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA od 01.03.2021 od godziny 10:00 do 02.03.2021 do godziny 18:00

https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-iii-rejestracja-2020-2021/

Tematy rozmów i kryteria oceniania

https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-iii-tematy-rozmow-2020-2021/

Terminarz

https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/


Ogłoszenie z dnia 15.02.2021

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu, część ​II (film) została opublikowana w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Terminarz https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/

Informacje o II części, II etap https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-ii-projekt—–2020-2021/


Oświadczenie z dnia 14.01.2021

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania I część II etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy I części II etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu I cz II etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie.


Ogłoszenie z dnia 20.12.2020

Od 21.12.2020 do 07.01.2021 – przerwa świąteczna, na wszelką korespondencję odpowiemy, po powrocie, w ciągu 3 dni roboczych.


Oświadczenie z dnia 11.12.2020

W związku ze zmianą terminarza ferii uległ zmianie termin II etapu części I

18.01.2021 (od 10:00) – 29.01.2021(do 10:00) pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

25.01.2021 (od 10:00) – 5.02.2021(do 10:00) lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie


Oświadczenie z dnia 24.11.2020

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania przynajmniej do 24 grudnia, II część I etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy II części I etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu II cz I etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz pozostaje bez zmian) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie. W przeprowadzaniu tej części olimpiady nadzór nauczyciela obejmuje przekazanie loginów i haseł do testu uczniom oraz przekazanie instrukcji https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-ii-instrukcja-2020-2021/ Loginy i hasła należy podać uczniom chwilę przed przystąpieniem do zawodów.

PRZYPOMINAMY i prosimy o zalogowanie się do panelu https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/ i sprawdzenie czy wszyscy uczniowie zostali zarejestrowani, czy nie ma zgłoszeń zdublowanych!

Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres ojaj@wsjo.pl nie później niż 26.11.2020 (do 10:00).


Oświadczenie z dnia 09.11.2020

UWAGA! Informacje dot. przeprowadzenia OJAJ w rzeczywistości nauczania zdalnego

Olimpiada w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w realiach funkcjonowania szkół podczas pandemii Covid-19 i aktualnych obostrzeniach.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami i przygotowanie na wybrane przez siebie rozwiązanie.

 1. Termin I etapu
  I część I etapu odbędzie się w planowanym terminie 16 listopada br o godzinie 10.00 czas na rozwiązanie zadań to 45 min.
 2. Komisja szkolna
  I część I etapu Olimpiady przeprowadzana jest, jak w poprzednich latach, przez komisję szkolną.
 3. Dystrybucja testów, tak jak w ubiegłych latach testy zostaną umieszczone w panelu dla nauczyciela po zalogowaniu (dane do logowania są w mailu, który do Państwa wysłaliśmy po akceptacji szkoły).
 4. Przeprowadzenie I części I etapu OJAJ
  Ze względu na zdalne nauczanie wprowadzone w szkołach podstawowych pozostawiamy Państwu do decyzji, w jaki sposób testy przekazane zostaną uczniom przystępującym do Olimpiady. Należy jednak pamiętać, że otrzymać je muszą w dniu 16 listopada o godzinie 10.00 a odpowiedź odesłać Państwu najpóźniej do godziny 11.00 tego samego dnia.

  Proponujemy Państwu następujące rozwiązania:
  a) dystrybucja testów poprzez dziennik elektroniczny – wysłanie jako załącznik do wiadomości do uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
  b) dystrybucja testów przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet itp. – proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy, można być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji by uzyskać potwierdzenie otrzymania).
  c) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie ich na szkolnej platformie e-learningowej (np. Moodle) jako plik do pobrania.
  d) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie na szkolnym dysku sieciowym, do którego dostęp mają uczniowie.
  e) dystrybucja testów poprzez wysyłkę e-mail do uczniów
  f) dystrybucja testów do uczniów każdym wygodnym dla Państwa sposobem wykorzystywanym w Waszej pracy zdalnej.
  g) karta odpowiedzi jest dostępna jako plik MsWord (do edycji) – uczniowie powinni być przygotowani i sprawdzić czy mają jak otworzyć dokument MsWord (Open Office, Libre Office). W sytuacjach gdy uczeń nie ma komputera, programu, Internetu, choć to mało prawdopodobne, wtedy nauczyciel decyduje jak uczeń pisze Olimpiadę.

 5. Prosimy o wcześniejsze rozeznanie możliwości i wybranie przez Państwa najlepszego dla Was i waszych Uczestników sposobu dystrybucji i zwrotu testów.
 6. Klucze do testów będą na naszej stronie www.ojaj.wsjo.pl od 16 listopada br. od godziny 15.00
 7. Po sprawdzeniu testów należy zarejestrować uczniów do udziału https://ojaj.wsjo.pl/rejestracja-uczniow-2020-2021/ (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny).
 8. Wyniki uczniów, którzy uzyskali więcej niż 45 punktów (włącznie z 45) prosimy przesłać elektronicznie do dnia 23 listopada br. do Biura Olimpiady na adres: wynikiojaj@wsjo.pl (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny) wraz z protokołem oraz formularzem RODO (w tym roku posługujemy się wyłącznie korespondencją elektroniczną). Karty odpowiedzi https://ojaj.wsjo.pl/karta-odpowiedzi-2020-2021/ , formularz RODO https://ojaj.wsjo.pl/formularz-rodo-2020-2021/ oraz protokół https://ojaj.wsjo.pl/protokol-2020-2021/ należy wysłać w jednej wiadomości (jeżeli są za duże odpowiednio tytułować np. 2z3 w temacie wiadomości). Dokumenty wysyłane na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę, a szkoła zostanie zdyskwalifikowana. Na każdy mail odpowiemy w ciągu 3 dni roboczych.
 9. Przesłane przez uczestników karty odpowiedzi I cz. I etapu proszę przechowywać także na swoich komputerach (ze względu na ewentualne odwołania) do rozpoczęcia II etapu.

Oświadczenie z dnia 16.11.2020

w kluczu odpowiedzi I części I etapu OJAJ dla grupy A w zadaniach od 31-45 pojawiły się błędy wynikające z przesunięcia kolumn przy przenoszeniu prawidłowych odpowiedzi do klucza.
Wszystkie osoby, które poprawiały testy I części I etapu OJAJ wyłącznie w dniu 16.11 korzystając z błędnego klucza prosimy by raz jeszcze zweryfikowały odpowiedzi uczniów piszących grupę A w zadaniach od 31-45 włącznie.
Prawidłowe klucze dostępne są na stronie Olimpiady w panelu po zalogowaniu https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Termin zgłaszania uczniów oraz przesyłania wymaganej dokumentacji pozostaje bez zmian.


Szanowni Państwo,

Rejestracja – ważne terminy

Dziś (14 października) rozpoczynamy rejestrację szkół, które chciałyby wziąć udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów w roku szkolnym 2020/2021.
Rejestrowanie szkół zakończy się 27 października 2020 r. do godz. 10.00.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie szkoły w wyznaczonym terminie. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy stacjonarne funkcjonowanie poszczególnych szkół zależy od przypadku. Terminowe zgłoszenie szkoły pozwoli nam sprawnie dystrybuować do Państwa wszelkie informacje i testy Olimpiady. Pragniemy przypomnieć, że I etap Olimpiady składa się z dwóch części, z których jedną stanowi test tradycyjny, a drugą test on-line. W tym roku przestrzegać będziemy terminu rejestracji i po 27 października po godz. 10.00 nie będzie ona już możliwa.

Ważne informacje
Prosimy również o uważne przeczytanie informacji, zarówno na stronie jak i w formularzu zgłoszenia i prawidłowe wypełnienie pól. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że często e-maile z potwierdzeniami wysłania formularza trafiają do folderu SPAM w Państwa poczcie.
UWAGA! Akceptacja szkoły przez Organizatora Olimpiady może potrwać kilka godzin. Jeżeli w ciągu 24 godzin po rejestracji szkoły nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub kontakt mailowy (ojaj@wsjo.pl)

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
terminarz Olimpiady: https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/
regulamin: https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-2020-2021/
informacje o I etapie: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-2020-2021/
szczegółowe informacje o I cz. I etapu: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-i-2020-2021/
szczegółowe informacje o II cz. I etapu: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-ii-instrukcja-2020-2021/
przykładowe testy: https://ojaj.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-2020-2021/

Olimpiada w czasach Covid-19
Drodzy Państwo, planujemy, że Olimpiada odbędzie się bez przeszkód i normalnym trybem. Ostatnie pół roku przekonało nas wszystkich, że plany i starania są czasem bezsilne wobec nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Szkoła, która funkcjonuje normalnie, może w ciągu kilku dni być zmuszona do przejścia na zdalne nauczanie i może się tak stać, że nastąpi to w czasie gdy planowany jest I etap Olimpiady. Komitet organizacyjny przygotowuje się na różne scenariusze, a Państwo za pośrednictwem strony www i poczty e-mail będziecie informowani.

Kontakt
Ze względu na charakter pracy w trybie mieszanym prosimy Państwa o kontakt za pomocą poczty e-mail na adres ojaj@wsjo.pl
Odpowiadamy na wszystkie przychodzące e-maile.
Państwa zgłoszenia kierowane są do odpowiednich osób, które bądź to mogą udzielić odpowiedniej informacji, bądź rozwiązać problem jaki Państwo przedstawiacie. E-mail w tym przypadku jest szybszą i efektywniejszą metodą kontaktu z nami niż telefon.
Ze względu na skale Olimpiady prosimy o cierpliwość – odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to możliwe – zazwyczaj w ciągu 36 godzin.

Życzymy wszystkim zdrowia!


Terminarz Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów został opublikowany w zakładce „Terminarz”.

Pozostałe informacje zostaną opublikowane do dnia 01.10.2020 na stronie Olimpiady ojaj.wsjo.pl