Ogłoszenia 23/24
OGŁOSZENIE Z DNIA 18.12.2023

W opisie II etapu została opublikowana lektura obowiązująca w części III etapu II – rozmowie on-line.


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.11.2023

Od 25.11.2023 – udostępnienie loginów i haseł do II części I etapu (online) na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/ Szczegóły oraz instrukcja znajduje się w menu po prawej stronie w menu ETAPY –Etap I Część I i II 23/24


OGŁOSZENIE Z DNIA 05.11.2023

06.11.2023 godzina 05:00 – udostępnienie testów do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/ 06.11.2023 godzina 15:00-16:30 – test pisemny MUSI BYĆ WYKONYWANY NA TERENIE SZKOŁY. W całej Polsce uczniowie piszą test dnia 06.11 PUNKTUALNIE OD GODZINY 15:00 wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne. Komisje powołane przez Komitet Główny będą przeprowadzać kontrole w wybranych placówkach na terenie całej Polski. 06.11 od godziny 18:00 udostępnienie klucza do testu do druku na panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/
06.11 od 18:00 do 13.11.2023 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy zdobyli minimum 59 pkt (suma punktów do zdobycia 90).


OGŁOSZENIE Z DNIA 25.10.2023

Mając na uwadze dobro uczniów oraz stres towarzyszący I części I etapu obniżamy liczbę pytań w I części I etapu OJAJ.

składowe testu ETAP I CZĘŚĆ I:
20 pytań – jednokrotny wybór
20 pytań – wisielec
20 pytań – słowotwórstwo
20 pytań – transformacje
10 pytań – kultura
Na łączną sumę 90 punktów. Czas na rozwiązanie testu 90 minut.

Tym samym, kwalifikacja do części II, etapu I została ustalona na poziomie 59 punktów, tj. 65%.


Szanowni Państwo,

prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://oja.wsjo.pl/

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie https://ojaj.wsjo.pl/

Taka sama zasada dotyczy pozostałych olimpiad.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojh.wsjo.pl/

Olimpiada Języka Niemieckiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojn.wsjo.pl/

Cztery olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców, OBOWIĄZUJE DO NICH OSOBNA REJESTRACJA. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.

Rejestracja szkoły do niewłaściwej Olimpiady skutkuje brakiem możliwości udziału.