Ogłoszenia 2020/2021

Ogłoszenie z dnia 15.02.2021

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu, część ​II (film) została opublikowana w panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Terminarz https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/

Informacje o II części, II etap https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-ii-projekt-2020-2021/

Oświadczenie z dnia 14.01.2021

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania I część II etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy I części II etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu I cz II etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie.

———————————

Ogłoszenie z dnia 20.12.2020

Od 21.12.2020 do 07.01.2021 – przerwa świąteczna, na wszelką korespondencję odpowiemy, po powrocie, w ciągu 3 dni roboczych.

———————————-

Oświadczenie z dnia 11.12.2020

W związku ze zmianą terminarza ferii uległ zmianie termin II etapu części I

18.01.2021 (od 10:00) – 29.01.2021(do 10:00) pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

25.01.2021 (od 10:00) – 5.02.2021(do 10:00) lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie

—————————————–

Oświadczenie z dnia 24.11.2020

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania przynajmniej do 24 grudnia, II część I etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy II części I etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu II cz I etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz pozostaje bez zmian) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie. W przeprowadzaniu tej części olimpiady nadzór nauczyciela obejmuje przekazanie loginów i haseł do testu uczniom oraz przekazanie instrukcji https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-ii-instrukcja-2020-2021/ Loginy i hasła należy podać uczniom chwilę przed przystąpieniem do zawodów.

PRZYPOMINAMY i prosimy o zalogowanie się do panelu https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/ i sprawdzenie czy wszyscy uczniowie zostali zarejestrowani, czy nie ma zgłoszeń zdublowanych!

Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres ojaj@wsjo.pl nie później niż 26.11.2020 (do 10:00).

——————————————————-

Oświadczenie z dnia 09.11.2020

UWAGA! Informacje dot. przeprowadzenia OJAJ w rzeczywistości nauczania zdalnego

Olimpiada w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w realiach funkcjonowania szkół podczas pandemii Covid-19 i aktualnych obostrzeniach.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami i przygotowanie na wybrane przez siebie rozwiązanie.

 1. Termin I etapu
  I część I etapu odbędzie się w planowanym terminie 16 listopada br o godzinie 10.00 czas na rozwiązanie zadań to 45 min.
 2. Komisja szkolna
  I część I etapu Olimpiady przeprowadzana jest, jak w poprzednich latach, przez komisję szkolną.
 3. Dystrybucja testów, tak jak w ubiegłych latach testy zostaną umieszczone w panelu dla nauczyciela po zalogowaniu (dane do logowania są w mailu, który do Państwa wysłaliśmy po akceptacji szkoły).
 4. Przeprowadzenie I części I etapu OJAJ
  Ze względu na zdalne nauczanie wprowadzone w szkołach podstawowych pozostawiamy Państwu do decyzji, w jaki sposób testy przekazane zostaną uczniom przystępującym do Olimpiady. Należy jednak pamiętać, że otrzymać je muszą w dniu 16 listopada o godzinie 10.00 a odpowiedź odesłać Państwu najpóźniej do godziny 11.00 tego samego dnia.

  Proponujemy Państwu następujące rozwiązania:
  a) dystrybucja testów poprzez dziennik elektroniczny – wysłanie jako załącznik do wiadomości do uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
  b) dystrybucja testów przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet itp. – proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy, można być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji by uzyskać potwierdzenie otrzymania).
  c) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie ich na szkolnej platformie e-learningowej (np. Moodle) jako plik do pobrania.
  d) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie na szkolnym dysku sieciowym, do którego dostęp mają uczniowie.
  e) dystrybucja testów poprzez wysyłkę e-mail do uczniów
  f) dystrybucja testów do uczniów każdym wygodnym dla Państwa sposobem wykorzystywanym w Waszej pracy zdalnej.
  g) karta odpowiedzi jest dostępna jako plik MsWord (do edycji) – uczniowie powinni być przygotowani i sprawdzić czy mają jak otworzyć dokument MsWord (Open Office, Libre Office). W sytuacjach gdy uczeń nie ma komputera, programu, Internetu, choć to mało prawdopodobne, wtedy nauczyciel decyduje jak uczeń pisze Olimpiadę.

 5. Prosimy o wcześniejsze rozeznanie możliwości i wybranie przez Państwa najlepszego dla Was i waszych Uczestników sposobu dystrybucji i zwrotu testów.
 6. Klucze do testów będą na naszej stronie www.ojaj.wsjo.pl od 16 listopada br. od godziny 15.00
 7. Po sprawdzeniu testów należy zarejestrować uczniów do udziału https://ojaj.wsjo.pl/rejestracja-uczniow-2020-2021/ (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny).
 8. Wyniki uczniów, którzy uzyskali więcej niż 45 punktów (włącznie z 45) prosimy przesłać elektronicznie do dnia 23 listopada br. do Biura Olimpiady na adres: wynikiojaj@wsjo.pl (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny) wraz z protokołem oraz formularzem RODO (w tym roku posługujemy się wyłącznie korespondencją elektroniczną). Karty odpowiedzi https://ojaj.wsjo.pl/karta-odpowiedzi-2020-2021/ , formularz RODO https://ojaj.wsjo.pl/formularz-rodo-2020-2021/ oraz protokół https://ojaj.wsjo.pl/protokol-2020-2021/ należy wysłać w jednej wiadomości (jeżeli są za duże odpowiednio tytułować np. 2z3 w temacie wiadomości). Dokumenty wysyłane na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę, a szkoła zostanie zdyskwalifikowana. Na każdy mail odpowiemy w ciągu 3 dni roboczych.
 9. Przesłane przez uczestników karty odpowiedzi I cz. I etapu proszę przechowywać także na swoich komputerach (ze względu na ewentualne odwołania) do rozpoczęcia II etapu.

—————————————————-

Oświadczenie z dnia 16.11.2020

w kluczu odpowiedzi I części I etapu OJAJ dla grupy A w zadaniach od 31-45 pojawiły się błędy wynikające z przesunięcia kolumn przy przenoszeniu prawidłowych odpowiedzi do klucza.
Wszystkie osoby, które poprawiały testy I części I etapu OJAJ wyłącznie w dniu 16.11 korzystając z błędnego klucza prosimy by raz jeszcze zweryfikowały odpowiedzi uczniów piszących grupę A w zadaniach od 31-45 włącznie.
Prawidłowe klucze dostępne są na stronie Olimpiady w panelu po zalogowaniu https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Termin zgłaszania uczniów oraz przesyłania wymaganej dokumentacji pozostaje bez zmian.


Szanowni Państwo,

Rejestracja – ważne terminy

Dziś (14 października) rozpoczynamy rejestrację szkół, które chciałyby wziąć udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów w roku szkolnym 2020/2021.
Rejestrowanie szkół zakończy się 27 października 2020 r. do godz. 10.00.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie szkoły w wyznaczonym terminie. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy stacjonarne funkcjonowanie poszczególnych szkół zależy od przypadku. Terminowe zgłoszenie szkoły pozwoli nam sprawnie dystrybuować do Państwa wszelkie informacje i testy Olimpiady. Pragniemy przypomnieć, że I etap Olimpiady składa się z dwóch części, z których jedną stanowi test tradycyjny, a drugą test on-line. W tym roku przestrzegać będziemy terminu rejestracji i po 27 października po godz. 10.00 nie będzie ona już możliwa.

Ważne informacje
Prosimy również o uważne przeczytanie informacji, zarówno na stronie jak i w formularzu zgłoszenia i prawidłowe wypełnienie pól. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że często e-maile z potwierdzeniami wysłania formularza trafiają do folderu SPAM w Państwa poczcie.
UWAGA! Akceptacja szkoły przez Organizatora Olimpiady może potrwać kilka godzin. Jeżeli w ciągu 24 godzin po rejestracji szkoły nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub kontakt mailowy (ojaj@wsjo.pl)

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
terminarz Olimpiady: https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/
regulamin: https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-2020-2021/
informacje o I etapie: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-2020-2021/
szczegółowe informacje o I cz. I etapu: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-i-2020-2021/
szczegółowe informacje o II cz. I etapu: https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-czesc-ii-instrukcja-2020-2021/
przykładowe testy: https://ojaj.wsjo.pl/przykladowe-testy-oraz-poziomy-etapow-2020-2021/

Olimpiada w czasach Covid-19
Drodzy Państwo, planujemy, że Olimpiada odbędzie się bez przeszkód i normalnym trybem. Ostatnie pół roku przekonało nas wszystkich, że plany i starania są czasem bezsilne wobec nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Szkoła, która funkcjonuje normalnie, może w ciągu kilku dni być zmuszona do przejścia na zdalne nauczanie i może się tak stać, że nastąpi to w czasie gdy planowany jest I etap Olimpiady. Komitet organizacyjny przygotowuje się na różne scenariusze, a Państwo za pośrednictwem strony www i poczty e-mail będziecie informowani.

Kontakt
Ze względu na charakter pracy w trybie mieszanym prosimy Państwa o kontakt za pomocą poczty e-mail na adres ojaj@wsjo.pl
Odpowiadamy na wszystkie przychodzące e-maile.
Państwa zgłoszenia kierowane są do odpowiednich osób, które bądź to mogą udzielić odpowiedniej informacji, bądź rozwiązać problem jaki Państwo przedstawiacie. E-mail w tym przypadku jest szybszą i efektywniejszą metodą kontaktu z nami niż telefon.
Ze względu na skale Olimpiady prosimy o cierpliwość – odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to możliwe – zazwyczaj w ciągu 36 godzin.

Życzymy wszystkim zdrowia!


Terminarz Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów został opublikowany w zakładce „Terminarz”.

Pozostałe informacje zostaną opublikowane do dnia 01.10.2020 na stronie Olimpiady ojaj.wsjo.pl