Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

wysyłka zaświadczeń rozpocznie się w poniedziałek 20 kwietnia.


Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało organizatorom Olimpiad wytyczne dotyczące postępowania przy organizacji finałów.

Postępując zgodnie z otrzymanymi wytycznymi informujemy, że Komitet Główny powziął następujące decyzje:

– odwołuje III etap Olimpiady (finał)

– wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu Olimpiady
przyznaje tytuł finalisty.

Odpowiednie zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty przesłane zostaną do Uczestników pocztą.

Standardowo zaświadczenia byłyby wysyłane na adres szkoły, który posiadamy, lecz z racji zamknięcia placówek prosimy o wysłanie adresu do korespondencji na adres ojaj@wsjo.pl do dnia 25.03.2020

Drodzy Państwo, sytuacja w jakiej się znajdujemy jest niecodzienna, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom związanym z przebiegiem Olimpiady, a więc Uczestnikom, nauczycielom, jurorom, osobom wspierającym organizację finału wymaga dziś podejmowania zdecydowanych kroków. Decyzja MEN jest adekwatną odpowiedzią na postawione przed nami wszystkimi wyzwania związane z zagrożeniem epidemią. Liczymy, że decyzję tę przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem powagi sytuacji.

Łączymy serdeczne pozdrowienia
Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów


Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Minister Edukacji
Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 25. marca 2020r. (Dz. U. RP poz.
530).
Postępując zgodnie z w/w rozporządzeniem Komitet Główny podjął
następujące decyzje:
– odwołuje III etap Olimpiady (finał)
– wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu Olimpiady
przyznaje tytuł finalisty.
Odpowiednie zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty przesłane zostaną
do Uczestników pocztą.

Komitet Główny OJAJ


UWAGA dot. UPRAWNIEŃ FINALISTÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że finaliści Olimpiady uzyskują w systemie egzaminacyjnym uprawnienia identyczne z laureatami tzn. zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty i możliwość rekrutowania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej poza kolejnością. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem MEN


Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych wszelkie pytania kierowane do Komitetu Głównego Olimpiady powinny być przesłane e-mailem na adres: ojaj@wsjo.pl Na każdy e-mail z pewnością  odpowiemy. Obecnie dyżur telefoniczny, ze względu na zaistniałą  sytuację, jesteśmy zmuszeni zawiesić.