Formularz RODO

Poniżej zamieszczamy formularz zgody rodziców na udział dziecka w olimpiadzie i przekazanie danych. Proszę przekazać rodzicom z prośbą o wypełnienie, podpisanie i zwrot do Państwa. Będą one świadczyły o zgodzie rodziców.

Po I części I etapu NALEŻY PRZESŁAĆ JE do nas wraz z kartami odpowiedzi oraz protokołem. Wysyłają Państwo TYLKO zgody dzieci, które uzyskają wymaganą liczbę punktów (45 punktów włącznie i więcej).