Etap III

III etap 

Cześć I – test on-line

Część II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury zostanie umieszczony na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników II etapu). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.