Terminarz

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów odbędzie się w terminach:

Rejestracja szkół rozpocznie się
14.10.2019r. od godz. 10.00 i potrwa do 31.10.2019r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły. Rejestracja szkół NIE BĘDZIE przedłużana! Nie ma, tym samym możliwości, rejestracji po terminie!

  • I etap: 18.11-18.12.2019

I etap, część I

18.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w szkole)
18.11-26.11 ​
Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora. 26.11.2019 jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem (liczy się data stempla pocztowego). Testy bez wpisanej ilości punktów, testy bez pieczątki szkoły, testy bez czytelnie wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.
26.11.2019
 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

I etap, część I​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)
04.12 (od 10:00) do 10.12 (do 10:00) 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie
11.12 (od 10:00) do 18.12 (do 10:00) 
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO ETAPU II 07.01.2020

  • II etap 14.01-21.02.2020

II etap, część ​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

14.01 (od 10:00) – 21.01 (do 10:00) kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
22.01 (od 10:00) – 29.01 (do 10:00) lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 30.01.2020

II etap, część ​II bez podziału na województwa (film)

03.02 (od 10.00) – 07.02 (do 10.00) przygotowanie oraz przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III 09.02.2020
OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 09.02.2020
 

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

10.02 – 21.02 rozmowa przez komunikator internetowy Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu III.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO ETAPU III 26.02.2020

  • III etap 30.03-03.04.2020

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

30.03 – 31.03 test on-line
Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników

III etap, część ​II bez podziału na województwa (rozmowa on-line)
01.04 – 03.04 rozmowa przez komunikator internetowy Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ I DYPLOMÓW OD 10.04.2020