Terminarz

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów odbędzie się w terminach:

Rejestracja szkół rozpocznie się
14.10.2019r. od godz. 10.00 i potrwa do 31.10.2019r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły. Rejestracja szkół NIE BĘDZIE przedłużana! Nie ma, tym samym możliwości, rejestracji po terminie!

  • I etap: 18.11-18.12.2019

I etap, część I

18.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w szkole)
18.11-26.11 ​
Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora. 26.11.2019 jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem (liczy się data  stempla pocztowego). Testy bez wpisanej ilości punktów, testy bez pieczątki szkoły, testy bez czytelnie wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.
26.11.2019
do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

I etap, część I​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)
04.12 (od 10:00) do 10.12 (do 10:00)
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie
11.12 (od 10:00) do 18.12 (do 10:00)
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

  • II etap 14.01-21.02.2020

II etap, część ​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

14.01 (od 10:00) – 21.01 (do 10:00) kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

22.01 (od 10:00) – 29.01 (do 10:00) lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

II etap, część ​II bez podziału na województwa (film)

03.02 – 07.02 przygotowanie oraz przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat.

 

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line)

10.02 – 21.02 rozmowa przez komunikator internetowy

 

  • III etap 30.03-03.04.2020

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

30.03 – 31.03 test on-line

 

III etap, część ​II bez podziału na województwa (rozmowa on-line)

01.04 – 03.04 rozmowa przez komunikator internetowy