Przykładowe testy oraz poziomy etapów

Poziom poszczególnych etapów Olimpiady.
Etap I – poziom B1 z elementami B2
Etap II – poziom B2
Etap III – poziom B2 z elementami C1

 

Przykładowe testy Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów znajdują się poniżej.

 

PODRĘCZNIKI I REPETYTORIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELKSIEGO DLA JUNIORÓW 

 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 1, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 2, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 3, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 4, Express Publishing;
 • Edwards L., Redman S. (2017) English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge University Press;
 • Murphy R., (2004) English Grammar in Use 3rd, Cambridge University Press.
 • Vince M. (2003) First Certificate Language Practice. Macmillan;
 • McCarthy M., O’Dell F. (2006) English Vocabulary in Use Upper-Intermediate. Cambridge University Press;
 • Vince M. (2003) Advanced Language Practice. Macmillan.
 • Watcyn – Jones P. (1990) Test your English Idioms. Penguin English.
 • Wiśniewska K. (2010) Testy gramatyczno – leksykalne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. EDGARD Języki Obce.
 • Ociepa R. (2017) Word Formation B2 Słowotwórstwo B2. POLONSKY
 • Ociepa R., Procek A. (2017) Prepositions B2. Przyimki B2. POLONSKY
 • Boyd E. ( 2008) CAE Gold Plus. Pearson. Longman.
 • Clarke S. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Essential.
 • Vince M. (2007) Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan.
 • Vince M. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Advanced. Macmillan.

Słowniki

 1. Oxford Wordpower (2008)
 2. Wielki Słownik Polsko – Angielski PWN Oxford
 3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
 4. Oxford Collocations Dictionary
 5. Dictionary of Contemporary English, Longman

https://www.ldoceonline.com/

http://www.thefreedictionary.com/

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski

https://www.diki.pl/

http://www.wordreference.com/enpl/oxford

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://oxford.pwn.pl/

https://pl.bab.la/

http://www.freecollocation.com/

http://www.ozdic.com/