Protokół

Poniżej zamieszczamy OBOWIĄZKOWY PROTOKÓŁ. Wypełniony protokół z przeprowadzenia I części I etapu OJAJ wraz z podpisanymi, sprawdzonymi (wraz z wpisaną liczbą punktów) kartami odpowiedzi oraz formularzami RODO, należy wysłać do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym (tylko Poczta Polska) nie później niż 26.11.2019 (liczy się data stempla pocztowego)

Adres wysyłki
Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A