Ogłoszenia 2021/2022

OGŁOSZENIE. Wyniki etapu III (informacja z dnia 06.04.2022)

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu dzisiejszym, 06.04.2022, nie później niż o 22:00.

Dostęp do wyników ma tylko nauczyciel rejestrujący szkołę do Olimpiady, po zalogowaniu do panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Zespół OJAJ nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.
OGŁOSZENIE. Kwalifikacja do etapu III (informacja z dnia 17.03.2022)

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu zostanie opublikowana 18.03.2022, (nie później niż o godzinie 22:00) zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/. Lista będzie dostępna po zalogowaniu przez nauczyciela Koordynatora na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php Organizator nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I, II i III etapu II.

Uczestnicy, którzy zdobyli od 70 (włącznie) do 75 (włącznie) punktów za rozmowę (z 75 możliwych do zdobycia) w III części etapu II będą zwolnione z egzaminu ustnego – tj. części II etapu III. Liczba zdobytych punktów zostanie przepisana.

Do III etapu części II NIE obowiązuje rejestracja uczniów. Po I części III etapu NIE następuje ogłoszenie wyników. Lista z przydzielonym dniem oraz godziną rozmowy zostanie opublikowana na stronie https://ojaj.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-lista-2021-2022/ nie później niż dnia 24.03.

LISTA OSÓB ZWOLNIONYCH Z EGZAMINU https://ojaj.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-lista-2021-2022/

Informujemy, iż od 27.03.2022 do końca trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy ojaj@wsjo.pl.
OGŁOSZENIE. Informacje o części III etapu II (informacja z dnia 28.02.2022)

Lista osób zakwalifikowanych do III części II etapu (rozmowa) zostanie opublikowana 01.03.2022, zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/. Lista będzie dostępna po zalogowaniu przez nauczyciela Koordynatora na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Przypominamy o OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI UCZNIA! https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii/ Na maile czekamy od 01.03.2022 od godziny 10:00 do 03.03.2022 do godziny 18:00.

OGŁOSZENIE LISTY Z  PRZYDZIELONYMI TERMINAMI i GODZINAMI ROZMÓW 04.03.2022 (nie później niż o 23:59) na stronie https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-iii-lista/

08.03.2022 – 15.03.2022 rozmowa przez komunikator internetowy. Rozmowy będą się odbywały między 07:00 a 17:00.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny wypowiedzi ustnych: https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wskaz%C3%B3wki-i-porady-dla-uczestnik%C3%B3w-lista-punkt%C3%B3w-kontrolnych-2.pdf

Informujemy, iż od 01.03.2022 do końca trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy ojaj@wsjo.pl.OGŁOSZENIE. Kwalifikacja do części II (informacja z dnia 08.02.2022)

Lista osób zakwalifikowanych do II części II etapu (film) została opublikowana (08.02.2022, 20:00). Lista jest dostępna po zalogowaniu przez nauczyciela Koordynatora na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Terminarz

https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/

Informacje o III etapie (wszystkie 3 części)

https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-20212022/
OGŁOSZENIE. INFORMACJE O I CZĘŚCI II ETAPU wraz z informacjami dotyczącymi COVID (informacja z dnia 21.01.2021)

Część I etap II – Test rozwiązywany on-line NA TERENIE SZKOŁY z podziałem na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/

O terminie (dniu i godzinie) przeprowadzenia DECYDUJE SZKOŁA w wyznaczonych przez terminarz ramach czasowych.

Część pierwsza II etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.
Uczestnicy przystępujący mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Instrukcja (oraz informacje o przebiegu całego II etapu) dla uczniów, którą koniecznie należy przekazać każdemu uczniowi znajduje się pod dresem (wraz z linkiem do platformy na której znajduje się test): https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-20212022/

LOGINY I HASŁA zostaną opublikowane nie później niż o godzinie 22:00 dnia 23.01.2022 (pozostają bez zmian).

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w przypadku, gdy uczeń znajduje się na kwarantannie, izolacji domowej lub oczekuje na wynik testu.

TRYB ZDALNY OBOWIĄZUJE UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA kwarantannie, izolacji domowej lub oczekujących na wynik testu lub w nauczaniu zdalnym (kl.5-8), zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Olimpiada dla pozostałych uczniów jest przeprowadzana w szkole, bez zmian.

Zadania I części II etapu Uczniowie rozwiązują on-line. W przypadku przebywania na kwarantannie, w izolacji domowej, w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie oczekiwania na wynik testu czy też w nauczaniu zdalnym ( kl.5-8), zgodnie z rozporządzeniem MEiN Uczeń rozwiązuje test w domu pod okiem nauczyciela. Podczas rozwiązywania testu uczeń (uczniowie) musi mieć włączoną kamerkę internetową, a pieczę nad nim powinien sprawować wydelegowany do tego dowolny nauczyciel ze szkoły. Nadzór nauczyciela nad samodzielnym rozwiązywaniem testu przez ucznia polega na obserwowaniu samodzielności pracy i realizowany jest za pomocą stosowanych w szkole narzędzi do zdalnego nauczania umożliwiających połączenie video (Google Meet, Zoom, MsTeams i inne). Nauczyciel może obserwować i nadzorować pracę więcej niż jednego ucznia równocześnie uruchamiając połączenie grupowe.
OGŁOSZENIE. WYNIKI II CZĘŚCI I ETAPU ORAZ PRZERWA ŚWIĄTECZNA (informacja z dnia 20.12.2021)

Ogłoszenie kwalifikacji DO ETAPU II 21.12.2021, nie później niż o 17:00, zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Dostęp do wyników ma tylko nauczyciel rejestrujący szkołę do Olimpiady, po zalogowaniu do panelu dla nauczyciela https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl/login.php

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali w II części I etapu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Od dnia 22.12.2021 do 10.01.2022 – kontakt tylko i wyłącznie mailowy ojaj@wsjo.pl
OGŁOSZENIE. INFORMACJE O II CZĘŚCI I ETAPU wraz z informacjami dotyczącymi COVID (informacja z dnia 30.11.2021)

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line z podziałem na województwa zgodnie z terminarzem

O terminie (dniu i godzinie) przeprowadzenia części II DECYDUJE SZKOŁA w wyznaczonych przez terminarz ramach czasowych.

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.
Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Instrukcja (oraz informacje o przebiegu I i II części I etapu) dla uczniów, którą koniecznie należy przekazać każdemu uczniowi znajduje się pod dresem (wraz z linkiem do platformy na której znajduje się test):

https://ojaj.wsjo.pl/etap I/

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w przypadku, gdy uczeń znajduje się na kwarantannie, izolacji domowej lub oczekuje na wynik testu.

INFORMACJA I TRYB ZDALNY OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA kwarantannie, izolacji domowej lub oczekujących na wynik testu. Olimpiada dla pozostałych uczniów jest przeprowadzana w szkole, bez zmian.

Zadania II części I etapu Uczniowie rozwiązują on-line. W przypadku przebywania na kwarantannie, w izolacji domowej, w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie oczekiwania na wynik testu Uczeń rozwiązuje test w domu pod okiem nauczyciela. Podczas rozwiązywania testu uczeń (uczniowie) musi mieć włączoną kamerkę internetową, a pieczę nad nim powinien sprawować wydelegowany do tego dowolny nauczyciel ze szkoły. Nadzór nauczyciela nad samodzielnym rozwiązywaniem testu przez ucznia polega na obserwowaniu samodzielności pracy i realizowany jest za pomocą stosowanych w szkole narzędzi do zdalnego nauczania umożliwiających połączenie video (Google Meet, Zoom, MsTeams i inne). Nauczyciel może obserwować i nadzorować pracę więcej niż jednego ucznia równocześnie uruchamiając połączenie grupowe.
OGŁOSZENIE. UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI W KLUCZU (informacja z dnia 20.11.2021)

Prosimy o sprawdzenie korespondencji mailowej. Przesłaliśmy informację dotyczącą uzupełnienia odpowiedzi w kluczu.
OGŁOSZENIE. REJESTRACJA SZKÓŁ oraz I CZĘŚĆ I ETAPU (informacja z dnia 09.11.2021)

Rejestracja szkół do Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów została zakończona zgodnie z terminarzem dnia 08.11.2021r. o godz. 10.00. Rejestracja szkół nie będzie przedłużana – nie ma już możliwości rejestrowania szkół.

Terminarz https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/

Informacje o I etapie https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-20212022/

19.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE.

I część I etapu odbywa się w całej Polsce o tej samej godzinie żadne odstępstwa dotyczące tej daty oraz godziny są niedopuszczalne. Przypominamy, iż sprawdzamy to na terenie całej Polski. Kontrola jest możliwa poprzez przyjazd do danej placówki na wizytację lub kontakt telefoniczny z koordynatorem lub dyrekcją szkoły.

Na stronie rejestracja.ojaj.wsjo.pl będą mieli Państwo dostęp do testu I części I etapu od 19.11.2021 od godziny 06:00. Po przeprowadzeniu I etapu I części na terenie szkoły należy zgłosić (poprzez rejestracja.ojaj.wsjo.pl) uczniów którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Klucz do testów będzie dostępny od 19.11.2021 od 11:00.

19.11-26.11.2021 (do 10:00)  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora.

Przypominamy o przygotowaniu formularzy RODO, PROTOKOŁU oraz KART ODPOWIEDZI – dostępne w sekcji DOKUMENTY po prawej stronie
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SZKÓŁ (informacja z dnia 23.10.2021)

W związku z zapytaniami dotyczącymi odmowy szkoły do udziału w Olimpiadzie.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów jest ogólnopolską olimpiadą przedmiotową realizowaną jako zadanie Ministerstwa Edukacji i Nauki i wpisana jest do systemu olimpiad przedmiotowych MEN.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju.
Przez szkoły i nauczycieli traktowana jest m.in jako narzędzie pracy z uczniem w obszarze języka angielskiego.
Aby uczeń mógł wziąć udział w Olimpiadzie szkoła dokonuje rejestracji placówki (on-line) a w kolejnym etapie rejestracji ucznia (również on-line). Udział w każdej olimpiadzie odbywa się zawsze za pośrednictwem szkoły. Nie ma możliwości by w olimpiadzie wziąć mogli udział uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie, poza szkołą. Wymagane jest by to szkoła zgłaszała swoich uczniów (liczba uczniów nie ma znaczenia, w olimpiadzie może wziąć udział zarówno jeden uczeń jak i cała szkoła). Organizator Olimpiady zobligowany jest do wykazywania w statystykach kierowanych do MEiN liczby szkół i uczniów z poszczególnych powiatów, na poszczególnych etapach Olimpiady.
Szkoła nie powinna odmawiać uczniowi możliwości wzięcia udziału w olimpiadzie, gdyż tym samym ogranicza mu dostęp do konkursu prowadzonego na zlecenie MEiN.
Jeśli szkoła nie chce brać udziału w Olimpiadzie i odmawia dokonania rejestracji konieczne jest złożenie przez nią na adres organizatora pisemnej informacji, z której wynikać będzie fakt odmowy. Informację taką, potwierdzoną przez szkołę pieczątką i podpisem złożyć może również Rodzic lub prawny Opiekun dziecka. Informacje bez potwierdzenia przez szkołę nie będą rozpatrywane. Wszystkie prawidłowo złożone informacje dotyczące odmowy udziału w Olimpiadzie wyjaśniane będą przez Organizatora ze szkołą oraz z władzami oświatowymi (organ prowadzący, kuratorium oświaty lub MEiN).
INFORMACJA O OLIMPIADACH (informacja z dnia 06.10.2021)

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie (link)

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie (link).

Obie olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.
TERMINARZ (informacja z dnia 05.10.2021)

Terminarz został ogłoszony – zakładka terminarz – https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/