Uprawnienia 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami laureaci oraz finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów uzyskują takie same uprawnienia. Zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty z części językowej dot. języka angielskiego. Mają również możliwość składania dokumentów do wybranej szkoły z pierwszeństwem w rekrutacji. Proszę także brać pod uwagę zasady rekrutacji do szkół określone w statutach tych szkół.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2021/2022 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Komunikat