Terminarz ferii – 2020/2021


Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2020/2021.

  •     18 – 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

  •     25 stycznia – 7 lutego 2021 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

  •      1 lutego – 14 lutego 2021 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

  •      15 – 28 lutego 2021 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.