Terminarz 2021/2022

Rejestracja szkół rozpocznie się 27.10.2021r. od godz. 10.00 i potrwa do 08.11.2021r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po 08.11.2021 nie ma możliwości zarejestrowania szkoły. Rejestracja szkół NIE BĘDZIE przedłużana! 


  • I etap:

I etap, część I

19.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE


19.11-26.11.2021 (do 10:00)  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora.


19.11-26.11.2021 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

I etap, część II

z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)
06.12 (od 10:00) do 10.12 (do 10:00) podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie


13.12 (od 10:00) do 17.12 (do 10:00) łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU II 21.12.2021

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali w II części I etapu co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


  • II etap

II etap, część ​I (test on-line, wykonywany w szkole)

24.01.2022 (od 10:00) – 28.01.2022 (do 10:00) dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

31.01.2022 (od 10:00) – 04.02.2022 (do 10:00) kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 09.02.2021

II etap, część ​II bez podziału na województwa (film)

10.02.2022 (od 10.00) – 17.02.2022 (do 10.00) przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

Temat filmu zostanie podany nie później niż 21.12.2021 (można się do niego wcześniej przygotować).

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III 01.03.2022 (nie później niż o 10:00, obowiązkowa rejestracja)
OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 04.03.2022

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

08.03.2022 – 15.03.2022 rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU III 18.03.2022


  • III etap

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

22.03.2022 (od 10:00) – 24.03.2022 (do 10:00)
Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników

III etap, część ​II bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)


28.03.2022 – 01.04.2022 rozmowa przez komunikator internetowy Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –  06.04.2022

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ I DYPLOMÓW OD 12.04.2022