Terminarz


Terminarz Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów 2020/2021

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów odbędzie się w terminach:

Rejestracja szkół rozpocznie się 14.10.2020r. od godz. 10.00 i potrwa do 29.10.2020r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły. Rejestracja szkół NIE BĘDZIE przedłużana! Nie ma, tym samym możliwości, rejestracji po terminie!

  • I etap: 16.11-11.12.2020

I etap, część I 16.11.2020

16.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w szkole)
16.11-23.11.2020  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora 23.11.2020 jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem (liczy się data stempla pocztowego). Testy bez wpisanej ilości punktów, testy bez pieczątki szkoły, testy bez czytelnie wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.
16.11-23.11.2020 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

I etap, część II 01.12 – 11.12.2020

z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)
01.12 (od 10:00) do 04.12 (do 10:00) podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie
08.12 (od 10:00) do 11.12 (do 10:00) łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO ETAPU II 15.12.2020

  • II etap 11.01-31.03.2021

II etap, część ​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

11.01.2021 (od 10:00) – 22.01.2021 (do 10:00) warmińsko-mazurskie, podlaskie

18.01.2021 (od 10:00) – 29.01.2021(do 10:00) pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie

25.01.2021 (od 10:00) – 5.02.2021(do 10:00) lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie

01.02.2021 (od 10:00) – 12.02.2021(do 10:00) zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie

 

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 17.02.2021

II etap, część ​II bez podziału na województwa (film)

18.02 (od 10.00) – 24.02 (do 10.00) przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II. Temat filmu zostanie podany nie później niż 15.01.2021 (można się do niego, ewentualnie wcześniej przygotować, przed ogłoszeniem wyników).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III 01.03.2021 (nie później niż o 22:00)
OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 03.03.2021

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

05.03 – 12.03 rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu III.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO ETAPU III 15.03.2021

  • III etap 22.03-15.03.2021

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

22.03 – 24.03 test on-line
Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników

III etap, część ​II bez podziału na województwa (rozmowa on-line)
29.03 – 31.03 rozmowa przez komunikator internetowy Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO ETAPU III 07.04.2021

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ I DYPLOMÓW OD 12.04.2021