Rejestracja uczniów – 2021/2022

Rejestracja uczniów odbywa się po przeprowadzeniu I części I etapu w szkole.

I etap, część I –  19.11.2021 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w SZKOLE, zgodnie z informacją na stronie ojaj.wsjo.pl)

19.11-26.11.2021 Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora


ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJAJ)

Biuro Komitetu Głównego OJAJ
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A.


26.11.2021 (liczy się data stempla pocztowego, proszę nie wysyłać kurierem) jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem. Karty odpowiedzi (proszę nie wysyłać testów!) bez wpisanej ilości punktów,  bez wpisanej nazwy szkoły wraz z adresem, karty bez wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.

19.11 od 13:00 do 26.11.2021 do 10:00 należy zarejestrować TYLKO uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej. Brak rejestracji ucznia/ów pomimo spełnienia powyższych założeń tj. wysłania kompletu poprawnych dokumentów i uzyskania wymaganej ilości punktów skutkuje dyskwalifikacją ucznia.

Nauczyciel, który zgłosił szkołę jest zobowiązany zgłosić wszystkich uczniów, którzy uzyskali 45 i więcej punktów z I części I etapu. Nauczyciel może rejestrować uczniów etapami (nie wszystkich na raz), ale w tym przypadku należy bardzo uważać aby nie powtarzać wpisów. Link do rejestracji uczniów oraz dane do logowania znajdują się w mailu, który wysłaliśmy do Państwa o rejestracji szkoły.

Rejestracja uczniów https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Zgłoszenie ucznia dwukrotnie, zgłoszenie ucznia z błędnymi danymi, zamienienie danych między uczniami itp. Są równoznaczne z dyskwalifikacją tych uczniów!
Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres ojaj@wsjo.pl nie później niż 27.11.2021 (do 10:00).

Nauczyciel rejestrujący będzie w ciągłym kontakcie z organizatorami Olimpiady, oraz będzie odpowiedzialny za kontakt między Organizatorami a uczniami.

Dane wymagane do rejestracji uczniów: imię, nazwisko, płeć, województwo i powiat zamieszkania, data urodzenia oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (uczącego, nie zgłaszającego) do Olimpiady.