Rejestracja uczniów – 2020/2021


Rejestracja uczniów odbywa się po przeprowadzeniu I części I etapu w szkole.

I etap, część I – 16.11.2020 godzina 10:00-10:45 – test pisemny, papierowy (wykonywany w domu, zgodnie z informacją na stronie ojaj.wsjo.pl)
16.1123.11.2020 Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora drogą mailową wynikiojaj@wsjo.pl (NIE NA ADRES ojaj@wsjo.pl).

23.11.2020 do 10:00 jest ostatnim dniem wysyłki testów wraz z dokumentacją RODO oraz protokołem. Karty odpowiedzi (proszę nie wysyłać testów!) bez wpisanej ilości punktów,  bez wpisanej nazwy szkoły wraz z adresem, karty bez wpisanych danych ucznia zostaną zdyskwalifikowane co uniemożliwi uczniowi dalszy udział w zawodach. Tym samym brak dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów.

16.11 od 13:0023.11.2020 do 10:00 należy zarejestrować TYLKO uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej. Brak rejestracji ucznia/ów pomimo spełnienia powyższych założeń tj. wysłania kompletu poprawnych dokumentów i uzyskania wymaganej ilości punktów skutkuje dyskwalifikacją ucznia.

Nauczyciel, który zgłosił szkołę jest zobowiązany zgłosić wszystkich uczniów, którzy uzyskali 45 i więcej punktów z I części I etapu. Nauczyciel może rejestrować uczniów etapami (nie wszystkich na raz), ale w tym przypadku należy bardzo uważać aby nie powtarzać wpisów. Link do rejestracji uczniów oraz dane do logowania znajdują się w mailu, który wysłaliśmy do Państwa o rejestracji szkoły.

Rejestracja uczniów https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Zgłoszenie ucznia dwukrotnie, zgłoszenie ucznia z błędnymi danymi, zamienienie danych między uczniami itp. Są równoznaczne z dyskwalifikacją tych uczniów!
Wszelkie ewentualne błędy proszę koniecznie i bezzwłocznie zgłaszać mailowo na adres ojaj@wsjo.pl nie później niż 24.11.2020 (do 10:00).

Nauczyciel rejestrujący będzie w ciągłym kontakcie z organizatorami Olimpiady, oraz będzie odpowiedzialny za kontakt między Organizatorami a uczniami.

Dane wymagane do rejestracji uczniów: imię, nazwisko, płeć, województwo i powiat zamieszkania, data urodzenia oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (uczącego, nie zgłaszającego) do Olimpiady.