Karta odpowiedzi – 2020/2021

Poniżej znajduje się wzór karty odpowiedzi.

Prosimy aby uczeń wpisał na karcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły. Uczeń może wypełnić wydrukowaną kartę ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami) i odesłać do nauczyciela skan lub zdjęcie lub wypełnić ją w Word lub Open Office (lub Libra Office) i wysłać do nauczyciela w celu sprawdzenia.

Nie wymagamy pieczątki szkoły na karcie odpowiedzi (ani na formularzu RODO i Protokole).

Karta odpowiedzi:

Grupa A

Format Word (Libre, Open Office)

KARTA_ODPOWIEDZI_A_p

Format PDF

KARTA_ODPOWIEDZI_A_p

Grupa  B

Format Word (Libre, Open Office)

KARTA_ODPOWIEDZI_B_p

Format PDF

KARTA_ODPOWIEDZI_B_p