Formularz RODO – 2021/2022

Poniżej zamieszczamy formularz zgody rodziców na udział dziecka w olimpiadzie i przekazanie danych. Proszę przekazać rodzicom z prośbą o wypełnienie i zwrot do Państwa. Będą one świadczyły o zgodzie rodziców. Formularz NALEŻY wypisać i podpisać ręcznie.

Po I części I etapu NALEŻY PRZESŁAĆ JE (tylko i wyłącznie Poczta Polska, nie można wysyłać ich kurierem) do nas wraz z kartami odpowiedzi oraz protokołem. Wysyłają Państwo TYLKO zgody dzieci, które uzyskają wymaganą liczbę punktów (45 punktów włącznie i więcej).