Formularz RODO – 2020/2021


Poniżej zamieszczamy formularz zgody rodziców na udział dziecka w olimpiadzie i przekazanie danych. Proszę przekazać rodzicom z prośbą o wypełnienie i zwrot do Państwa (drogą mailową). Będą one świadczyły o zgodzie rodziców. Formularza nie trzeba wypisywać i podpisywać ręcznie, wystarczy wypełniony dokument. Może to być także skan lub zdjęcie.

Po I części I etapu NALEŻY PRZESŁAĆ JE (drogą mailową) do nas wraz z kartami odpowiedzi oraz protokołem. Wysyłają Państwo TYLKO zgody dzieci, które uzyskają wymaganą liczbę punktów (45 punktów włącznie i więcej).