FAQ 2021/2022

Najczęściej zadawane pytania:


 • Czy udział w konkursie jest płatny?
  Udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Juniorów jest bezpłatny.

 • Ilu można zgłosić uczniów?
  Liczba uczniów, którzy mogą wziąć udział w konkursie jest nieograniczona.

 • Czy co roku muszę rejestrować od nowa szkołę i uczniów?
  Tak.
   
 • Gdzie uczniowie powinni rozwiązywać testy podczas I, II i III etapu?

I etap.

Część I – TEST. Uczniowie rozwiązują test w formie papierowej w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli. Nauczyciel po sprawdzeniu testu odsyła go do Organizatora wraz z protokołem i całą wymaganą dokumentacją. Rejestruje uczniów, którzy zdobyli 45 punktów i więcej .
Część II – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).

II etap.
Część I – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).
Część II – Praca projektowa. Uczniowie przygotowują i wysyłają pracę samodzielnie.
Część III – ROZMOWA PRZEZ KOMUNIKATOR INTERNETOWY . Uczniowie rozmawiają przez komunikator z komisją. Rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca. Uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem Internetowym.

III etap.

Część I – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).
Część II – ROZMOWA PRZEZ KOMUNIKATOR INTERNETOWY. Uczniowie rozmawiają przez komunikator z komisją. Rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca. Uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem Internetowym.

 • Czy uczniowie otrzymają jakieś dyplomy czy zaświadczenia potwierdzające ich udział w olimpiadzie?
  Wszyscy finaliści i laureaci Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów otrzymują dyplom oraz zaświadczenie.
  Komitet Główny może także na prośbę uczestnika finału wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie.

 • Czy jeśli osoba, którą zgłoszę nie może wziąć udziału to czy mogę oddać jej login i hasło innemu uczniowi?
  Nie. Login i hasło są nadawane dla poszczególnych uczestników, nie można przekazać loginu i hasła innemu uczniowi bez zgody Komitetu Głównego Olimpiady.
  Takie działanie jest niezgodne z regulaminem konkursu. Jeżeli ktoś przekaże swój login innej osobie, obydwie osoby zostaną zdyskwalifikowane.