Etap III Część II – Tematy rozmów

III etap, część ​II bez podziału na województwa – 01.04 – 03.04 – rozmowa przez komunikator internetowy

II część – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostały umieszczone poniżej. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury został umieszczony poniżej). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Do tego etapu nie obowiązuje rejestracja uczniów! Rozmowy zostaną przeprowadzone przez te same dane Skype jaki były użyte w poprzednim etapie ustnym.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

Lektura: „Dzieje Tristana i Izoldy”

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzieje-tristana-i-izoldy/

Pytania z lektury:
1. Oceń miłość Tristana i Izoldy z perspektywy współczesnego młodego człowieka
2. Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując  się do Dziejów Tristana i Izoldy
3. Czy Tristan i Izolda to postacie, które można ocenić pozytywnie czy negatywnie? Uzasadnij swoją ocenę moralnej postawy bohaterów?

Pytania z WOK
1. Podaj przykłady wkładu Polaków w powstanie i rozwój USA.
2. Omów zasługi Tadeusza Kościuszki dla USA i dla Polski
3. Omów zasługi Kazimierza Pułaskiego dla USA i dla Polski
4. Omów zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego w Australii
5. Przedstaw powojenne losy emigracyjne gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, adm. Józefa Unruga – jak oceniasz sposób w jaki polskich bohaterów potraktowały sojusznicze rządy, w tym brytyjski.
6. Zaprezentuj wybrany zabytek historyczny z terenu Wielkiej Brytanii – wyjaśnij, dlaczego akurat ten wybór uważasz za ważny.
7. Przedstaw i zaprezentuj wybrany park narodowy w USA – dlaczego akurat ten chciałbyś zwiedzić?
8. Które z miast USA chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?
9. Które z miast Wielkiej Brytanii chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?
10. Które z miast Australii chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?

Lista z przydzielonym terminem rozmowy zostanie opublikowana na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej dnia 15.03.2020