Etap III 2021/2022

Cześć I – test on-line

I część odbywać się będzie zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/. 

Część pierwsza III etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł (pozostają bez zmian) dla uczestników są dostępne na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników.


Część II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury. Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Poza pytaniami z WOK oraz lektury, dodane zostanie pytanie ogólne, np. o najlepsze wakacje lub wygląd i cechy charakteru przyjaciela / przyjaciółki. Pytania ogólne NIE zostaną wcześniej opublikowane. Rozmowa potrwa około 10 minut. Na odpowiedź uczeń będzie miał ok. 2-3 minut.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKÓW

Komisja Egzaminacyjna w wyznaczonym terminie zadzwoni przez Skype do uczestnika. Prosimy aby uczestnicy nie dzwonili (przez Skype lub telefon) do Komisji, gdyż utrudnia to przeprowadzenie egzaminu innym uczestnikom.
Egzamin ustny będzie trwał około 5-10 minut podczas którego zostaną zadanie trzy pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.


Lektura i tematy rozmów:

J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Pytania z lektury
1. Jakie wartości ponadczasowe odnajdujemy w książce pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Przedstaw swoją opinię, podaj przykłady, odnieś się do treści lektury.
2. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Czy lektura pokazuje nam obraz współczesnego świata? Wyraź swoją opinię, podaj argumenty.

Pytania z WOK
1. Przedstaw współczesną sytuację rdzennych Amerykanów. Wyjaśnij jej podłoże historyczne. Wskaż zachodzące zmiany jeśli istnieją.
2. Przedstaw współczesną sytuację rdzennych Australijczyków. Wyjaśnij jej podłoże historyczne. Wskaż zachodzące zmiany jeśli istnieją.
3. Wskaż podobieństwa i różnice w tradycjach świątecznych w Wielkiej Brytanii i Polsce, na przykładzie wybranego przez siebie święta.
4. Święto Dziękczynienia. Opowiedz o genezie i tradycjach świątecznych. Czy Twoim zdaniem przyjęłoby się w Polsce?
5. Przedstaw przyczyny współczesnej migracji ludności. Wskaż przykłady z Wielkiej Brytanii lub USA.
6. Podaj ogólną charakterystykę mediów amerykańskich.
7. Podaj ogólną charakterystykę mediów brytyjskich.
8. Scharakteryzuj Brytyjską Wspólnotę Narodów.
9. Omów trzy cechy szkół amerykańskich.