Etap II

II etap okręgowy, realizowany w szkole.

Część I etap II – test on-line z podziałem na województwa:

Grupa A: kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,

Grupa B : lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie.

Część III etap II – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

I część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Twoim zadaniem jest przygotowanie nagrania, w którym podzielisz się z nami swoim zdaniem i swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń, jakie cywilizacja niesie naszej planecie. Chcielibyśmy, byś w swojej wypowiedzi poruszył wszystkie kwestie zawarte w pytaniu, a brzmi ono tak:

„Czy o płonącej Australii możemy mówić, że to katastrofa ekologiczna? Jaki Twoim zdaniem ma zasięg oddziaływania – lokalny czy globalny – uzasadnij swoje zdanie? Czy młodzi ludzie mają wpływ na ochronę naszej planety – jeśli nie to dlaczego tak uważasz, jeśli tak to jakie działania mogą podjąć?”

II część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II. Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).