Etap II Część III – REJESTRACJA 2020/2021

Każdy uczeń zostanie zapisany na wyznaczony przez Komitet Główny dzień oraz godzinę. Szczegółowe dni oraz godziny zostaną opublikowane na stronie https://ojaj.wsjo.pl/etap-ii-czesc-iii-lista-2020-2021/

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator Skype. Proszę aby każdy UCZEŃ (nie nauczyciel), który dostał się do III części II etapu powiadomił nas mailowo na adres ojaj@wsjo.pl o swojej nazwie użytkownika Skype (zgłoszenia można dokonać ze swojego (ucznia) adresu mailowego, adresu rodzica lub opiekuna prawnego).
W mailu proszę podać: imię i nazwisko,nazwę szkoły wraz z miastem, login z platformy e-learningowej (dostęp do loginów ma nauczyciel prowadzący) na której odbywały się poprzednie etapy OJAJ (proszę nie wysyłać hasła) oraz nazwę użytkownika SkypeProsimy także o podanie swojego numeru telefonu, numer ten będzie potrzebny tylko w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Nie będzie wykorzystywany w inny sposób. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe, ułatwia bezpośredni kontakt. Na każdy mail odpowiemy i potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Brak potwierdzenia oznacza iż mail nie dotarł lub został wysłany na błędny adres. Potwierdzanie trwa maksymalnie 24 godziny.
Na maile czekamy od 01.03.2021 od godziny 10:00 do 02.03.2021 do godziny 18:00.
Niepodanie nazwy użytkownika oraz pozostałych danych w wyznaczonym terminie równa się z dyskwalifikacją uczestnika.

Co to jest nazwa użytkownika SKYPE i jak znaleźć swoją – Link

W dowolnym czasie przed egzaminem proszę zadzwonić przez Skype do znajomej osoby, aby sprawdzić czy dźwięk oraz obraz (przez kamerkę internetową) przekazu działa.

Komisja Egzaminacyjna w wyznaczonym terminie zadzwoni przez Skype do uczestnika. Prosimy aby uczestnicy nie dzwonili (przez Skype lub telefon) do Komisji, gdyż utrudnia to przeprowadzenie egzaminu innym uczestnikom.
Egzamin ustny będzie trwał około 5-10 minut podczas którego zostaną zadanie trzy pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

 

Jeżeli uczeń nie posiada zainstalowanego Skype prosimy o jego instalację Jak zainstalować SKYPE – Link

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Informujemy, iż w dniach trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy.

Lista uczniów zakwalifikowanych do III części II etapu: (zostanie opublikowana 03.03.2021, nie później niż o 15:00)

Lista uczniów z terminami rozmów