Etap II Część II – projekt

II etap, część II OJAJ zawiera zadanie indywidualne jakim jest zarejestrowanie w postaci pliku wideo wypowiedzi ustnej.

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, którymi należy kierować się w przygotowaniu filmu:

Co będzie oceniane?
Przedmiotem oceny będą:
• poprawność gramatyczna wypowiedzi w języku angielskim
• słownictwo, jego zasób i adekwatność do prezentowanego tematu, poprawność użycia
• fonetyka, poprawność akcentowania, poprawność wymowy, intonacja
• płynność wypowiedzi (pauzowanie)
• zgodność wypowiedzi z zadanym tematem (wypowiedzi całkowicie mijające się z zadanym tematem będą podstawą do dyskwalifikacji)
• czytelność nagrania – zarejestrowana wypowiedź w warstwie mówionej musi być wyraźna i czytelna, filmy, w których wypowiedź będzie zbyt cicha, zagłuszana hałasami z zewnątrz czy niemożliwa do zrozumienia nie będą oceniane

Co nie będzie oceniane?
Przedmiotem oceny nie będą:
• jakość nagrania (nie trzeba nagrywać profesjonalnym sprzętem w jakości HD, wystarczy nagranie telefonem komórkowym, liczy się wypowiedź i możliwość oceny wypowiedzi ustnej a nie technika, w jakiej zostanie przygotowana)
• oprawa artystyczna – aby zapewnić równe szanse, oprawa artystyczna nie będzie punktowana, proszę jednak pamiętać o elementarnej estetyce nagrania.

Jakie warunki dodatkowe należy spełnić?
• Wypowiedź musi być całkowicie w języku angielskim.
• Film nie może być montowany, wypowiedź musi być zarejestrowana jednym ciągiem bez cięć, poprawek i montażu, wypowiedź ma być spontaniczna; wszelkie manipulacje montażowe dyskwalifikują film do oceny.
• Uczestnik musi być cały czas widoczny w kadrze tak by widzieć całą jego twarz przez całą długość nagrania.
• Wypowiedź musi być wygłoszona, nie może być czytana. Próba odczytywania wypowiedzi z kartek lub materiałów umieszczonych za kamerą będzie dyskwalifikować film. Fakt odczytywania jest bardzo wyraźnie widoczny w płynności i spontaniczności wypowiedzi, prosimy więc o unikanie takich pokus.

Temat zadania i szczegółowe warunki
• Oceniany film rejestrujący wypowiedź powinien trwać nie mniej niż 3 minuty, nie więcej niż 5 minut. Filmy nie spełniające tego warunku, nie będą oceniane. Wszystkie filmy krótsze niż równe 3 minuty i dłuższe niż 5 minut będą dyskwalifikowane.
• Wypowiedź musi być w całości w języku angielskim.
• Oceniany film musi być zamieszczony i udostępniony zgodnie z instrukcją poniżej. Każda inna forma publikacji skutkuje nieocenieniem filmu.

TEMAT: 

Twoim zadaniem jest przygotowanie nagrania, w którym podzielisz się z nami swoim zdaniem i swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń, jakie cywilizacja niesie naszej planecie. Chcielibyśmy, byś w swojej wypowiedzi poruszył wszystkie kwestie zawarte w pytaniu, a brzmi ono tak:

„Czy o płonącej Australii możemy mówić, że to katastrofa ekologiczna? Jaki Twoim zdaniem ma zasięg oddziaływania – lokalny czy globalny – uzasadnij swoje zdanie? Czy młodzi ludzie mają wpływ na ochronę naszej planety – jeśli nie to dlaczego tak uważasz, jeśli tak to jakie działania mogą podjąć?

INSTRUKCJA DO PRZESYŁANIA FILMÓW
II CZĘŚĆ II ETAPU OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JUNIORÓW

Część II etap II- przygotowanie, nagranie oraz umieszczenie filmu w systemie.

Pamiętajcie, że nie strona artystyczna filmu będzie tu przedmiotem oceny. Film możecie nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.

WAŻNE – W tej edycji Olimpiady zdecydowaliśmy się na to, aby Wasza praca została przesłana do nas w formie filmu, ponieważ chcemy usłyszeć jak mówicie. Językiem prezentacji jest oczywiście język angielski i właśnie poprawność języka, zasób słownictwa, pewność wypowiedzi będą głównym przedmiotem oceny jury.
Tak, więc zachęcamy byście z otwartą głową pomyśleli co i jak chcecie nam zaprezentować.

Film należy zamieścić w serwisie YouTube.
Link do zamieszczonego filmu z serwisu YouTube należy zgłosić na stronie rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy
w terminie od 03.02.2020 od godziny 10:00 do 07.02.2020 do godziny 10:00.

Filmy nie zgłoszone w powyższym linku, a tylko umieszczone na YouTube nie będą brane pod uwagę, filmy zgłoszone mailowo nie będą brane pod uwagę!

Film musi mieć ustawiony status Publiczny, Niepubliczy lub Prywatny. W trzecim wypadku (film ze statusem prywatny) należy go udostępnić (udostępnić wg instrukcji a nie wysyłać mailem) użytkownikowi: ojag.wsjo@gmail.com (proszę zwrócić uwagę i dokładnie wpisać podany adres mailowy, nie udostępniać np. adresowi ojag@wsjo.plojaj@wsjo.pl lub innemu)

Film można zgłosić tylko jeden raz.

Po zgłoszeniu nie będzie można już go zmienić.

Film musi pozostać aktywny w serwisie YouTube do dnia – 30.05.2020 do godziny 23:59.

PLIK Z FILMEM NAZWAĆ: imię i nazwisko ucznia

Logowanie do rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy przebiega za pomocą loginu i hasła, które zostało nadane UCZNIOWI do rozwiązywania testów na platformie e-learningowej, które dostał od nauczyciela.

Uczeń samodzielnie dodaje film do systemu.
Dostęp do loginów i haseł ma tylko nauczyciel zgłaszający szkołę do Olimpiady.

Proszę pamiętać, że dodawanie filmu na YT, trwa od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od łącza, którym Państwo dysponują. Proszę nie umieszczać filmów na ostatnią chwilę, gdyż termin umieszczania linków w systemie po dodaniu go na YT nie będzie przedłużany.

JAK UMIEŚCIĆ FILM NA YOUTUBE? www.youtube.com/watch?v=Z-sX1_8MTPc