Etap II Część II – projekt filmowy 2020/2021


Część II etap II – umieszczenie pracy projektowej w systemie.


II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Twoim zadaniem jest przygotowanie nagrania, w którym podzielisz się z nami swoim zdaniem i swoimi przemyśleniami na poniższy temat. Chcielibyśmy, byś w swojej wypowiedzi poruszył wszystkie kwestie zawarte w pytaniu, a brzmi ono tak:

Czy zdalna edukacja jest efektywna? Wyraź swoja opinię na temat zdalnej edukacji, jakie są szanse a jakie zagrożenia w takim modelu szkoły? Jeśli szkoła byłaby on line, to co podobałoby się Tobie najbardziej, a czego najbardziej by Ci brakowało?”

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, którymi należy kierować się w przygotowaniu filmu:

Co będzie oceniane?
Przedmiotem oceny będą:
• poprawność gramatyczna wypowiedzi w języku angielskim
• słownictwo, jego zasób i adekwatność do prezentowanego tematu, poprawność użycia
• fonetyka, poprawność akcentowania, poprawność wymowy, intonacja
• płynność wypowiedzi (pauzowanie)
• zgodność wypowiedzi z zadanym tematem (wypowiedzi całkowicie mijające się z zadanym tematem będą podstawą do dyskwalifikacji)
• czytelność nagrania – zarejestrowana wypowiedź w warstwie mówionej musi być wyraźna i czytelna, filmy, w których wypowiedź będzie zbyt cicha, zagłuszana hałasami z zewnątrz czy niemożliwa do zrozumienia nie będą oceniane

Co nie będzie oceniane?
Przedmiotem oceny nie będą:
• jakość nagrania (nie trzeba nagrywać profesjonalnym sprzętem w jakości HD, wystarczy nagranie telefonem komórkowym, liczy się wypowiedź i możliwość oceny wypowiedzi ustnej a nie technika, w jakiej zostanie przygotowana)
• oprawa artystyczna – aby zapewnić równe szanse, oprawa artystyczna nie będzie punktowana, proszę jednak pamiętać o elementarnej estetyce nagrania.

Jakie warunki dodatkowe należy spełnić?
• Wypowiedź musi być całkowicie w języku angielskim.
• Film nie może być montowany, wypowiedź musi być zarejestrowana jednym ciągiem bez cięć, poprawek i montażu, wypowiedź ma być spontaniczna; wszelkie manipulacje montażowe dyskwalifikują film do oceny.
• Uczestnik musi być cały czas widoczny w kadrze tak by widzieć całą jego twarz przez całą długość nagrania.
• Wypowiedź musi być wygłoszona, nie może być czytana. Próba odczytywania wypowiedzi z kartek lub materiałów umieszczonych za kamerą będzie dyskwalifikować film. Fakt odczytywania jest bardzo wyraźnie widoczny w płynności i spontaniczności wypowiedzi, prosimy więc o unikanie takich pokus.

Temat zadania i szczegółowe warunki
• Oceniany film rejestrujący wypowiedź powinien trwać nie mniej niż 3 minuty, nie więcej niż 5 minut. Filmy nie spełniające tego warunku, nie będą oceniane. Wszystkie filmy krótsze niż równe 3 minuty i dłuższe niż 5 minut będą dyskwalifikowane.
• Wypowiedź musi być w całości w języku angielskim.
• Oceniany film musi być zamieszczony i udostępniony zgodnie z instrukcją poniżej. Każda inna forma publikacji skutkuje nieocenieniem filmu.

INSTRUKCJA DO PRZESYŁANIA FILMÓW II CZĘŚĆ II ETAPU OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JUNIORÓW

Pamiętajcie, że nie strona artystyczna filmu będzie tu przedmiotem oceny. Film możecie nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.

WAŻNE – W tej edycji Olimpiady zdecydowaliśmy się na to, aby Wasza praca została przesłana do nas w formie filmu, ponieważ chcemy usłyszeć jak mówicie. Językiem prezentacji jest oczywiście język angielski i właśnie poprawność języka, zasób słownictwa, pewność wypowiedzi będą głównym przedmiotem oceny jury.
Tak, więc zachęcamy byście z otwartą głową pomyśleli co i jak chcecie nam zaprezentować.

Film należy zamieścić w serwisie YouTube.
Link do zamieszczonego filmu z serwisu YouTube należy zgłosić na stronie rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy
zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Filmy nie zgłoszone w powyższym linku, a tylko umieszczone na YouTube nie będą brane pod uwagę, filmy zgłoszone mailowo nie będą brane pod uwagę!

Film musi mieć ustawiony status Publiczny, Niepubliczny lub Prywatny. W trzecim wypadku (film ze statusem prywatny) należy go udostępnić (udostępnić wg instrukcji a nie wysyłać mailem) użytkownikowi: ojag.wsjo@gmail.com (proszę zwrócić uwagę i dokładnie wpisać podany adres mailowy, nie udostępniać np. adresowi ojag@wsjo.plojaj@wsjo.pl lub innemu)

Film można zgłosić tylko jeden raz.

Po zgłoszeniu nie będzie można już go zmienić.

Film musi pozostać aktywny w serwisie YouTube do dnia – 30.04.2021 do godziny 23:59.

PLIK Z FILMEM NAZWAĆ: imię i nazwisko ucznia

Logowanie do rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy przebiega za pomocą loginu i hasła, które zostało nadane UCZNIOWI do rozwiązywania testów na platformie e-learningowej, które dostał od nauczyciela.

Uczeń samodzielnie dodaje film do systemu.
Dostęp do loginów i haseł ma tylko nauczyciel zgłaszający szkołę do Olimpiady.

Proszę pamiętać, że dodawanie filmu na YT, trwa od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od łącza, którym Państwo dysponują. Proszę nie umieszczać filmów na ostatnią chwilę, gdyż termin umieszczania linków w systemie po dodaniu go na YT nie będzie przedłużany.

JAK UMIEŚCIĆ FILM NA YOUTUBE? www.youtube.com/watch?v=Z-sX1_8MTPc