Etap II Część I – instrukcja

Część I etap II, realizowany w szkole.

Część I etap II – Test rozwiązywany on-line w szkole z podziałem
na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część pierwsza II etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostały opublikowane 07.01.2020 na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 30.01.2020

Do kolejnej części Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.