Etap II Część I – 2020/2021


Część I etap II – test on-line z podziałem na województwa


zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część pierwsza II etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostały opublikowane 07.01.2020 (z racji zmiany terminarza publikacja nastąpi 15.01) na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Do kolejnej części Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


Instrukcja do etapu: