Etap II 2021/2022

II etap okręgowy, realizowany w szkole, z podziałem na 3 części

Część I etap II – test on-line z podziałem na województwa
 
zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część pierwsza II etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane  na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Do kolejnej części Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie.

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Twoim zadaniem jest przygotowanie nagrania, w którym podzielisz się z nami swoim zdaniem i swoimi przemyśleniami na poniższy temat. Chcielibyśmy, byś w swojej wypowiedzi poruszył wszystkie kwestie zawarte w pytaniu, a brzmi ono tak:


Świat jest pełen dobrych ludzi.
Czy żyjemy w dobrym świecie – świecie dobrych ludzi – uzasadnij swoją wypowiedź? Co to znaczy być „dobrym człowiekiem” – powiedz co charakteryzuje takie osoby, jakie są, jak się zachowują, podaj przykłady. Czy można „stać się” dobrym człowiekiem? Czy mamy wpływ na to jacy jesteśmy? Co sprawia, że inni postrzegają kogoś jako „dobrego człowieka”? Czy mamy dobrych ludzi wkoło nas? Może ktoś taki jest w Twoim otoczeniu. Od czego należy zacząć jeśli chcemy by świat był lepszy?
Przedstaw nam swoje zdanie, podaj argumenty i przykłady.


Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, którymi należy kierować się w przygotowaniu filmu:

Co będzie oceniane?
Przedmiotem oceny będą:
• poprawność gramatyczna wypowiedzi w języku angielskim
• słownictwo, jego zasób i adekwatność do prezentowanego tematu, poprawność użycia
• fonetyka, poprawność akcentowania, poprawność wymowy, intonacja
• płynność wypowiedzi (pauzowanie)
• zgodność wypowiedzi z zadanym tematem (wypowiedzi całkowicie mijające się z zadanym tematem będą podstawą do dyskwalifikacji)
• czytelność nagrania – zarejestrowana wypowiedź w warstwie mówionej musi być wyraźna i czytelna, filmy, w których wypowiedź będzie zbyt cicha, zagłuszana hałasami z zewnątrz czy niemożliwa do zrozumienia nie będą oceniane

Co nie będzie oceniane?
Przedmiotem oceny nie będą:
• jakość nagrania (nie trzeba nagrywać profesjonalnym sprzętem w jakości HD, wystarczy nagranie telefonem komórkowym, liczy się wypowiedź i możliwość oceny wypowiedzi ustnej a nie technika, w jakiej zostanie przygotowana)
• oprawa artystyczna – aby zapewnić równe szanse, oprawa artystyczna nie będzie punktowana, proszę jednak pamiętać o elementarnej estetyce nagrania.

Jakie warunki dodatkowe należy spełnić?
• Wypowiedź musi być całkowicie w języku angielskim.
• Film nie może być montowany, wypowiedź musi być zarejestrowana jednym ciągiem bez cięć, poprawek i montażu, wypowiedź ma być spontaniczna; wszelkie manipulacje montażowe dyskwalifikują film do oceny.
• Uczestnik musi być cały czas widoczny w kadrze tak by widzieć całą jego twarz przez całą długość nagrania.
• Wypowiedź musi być wygłoszona, nie może być czytana. Próba odczytywania wypowiedzi z kartek lub materiałów umieszczonych za kamerą będzie dyskwalifikować film. Fakt odczytywania jest bardzo wyraźnie widoczny w płynności i spontaniczności wypowiedzi, prosimy więc o unikanie takich pokus.

Temat zadania i szczegółowe warunki
• Oceniany film rejestrujący wypowiedź powinien trwać nie mniej niż 3 minuty, nie więcej niż 5 minut. Filmy nie spełniające tego warunku, nie będą oceniane. Wszystkie filmy krótsze niż równe 3 minuty i dłuższe niż 5 minut będą dyskwalifikowane.
• Wypowiedź musi być w całości w języku angielskim.
• Oceniany film musi być zamieszczony i udostępniony zgodnie z instrukcją poniżej. Każda inna forma publikacji skutkuje nieocenieniem filmu.

INSTRUKCJA DO PRZESYŁANIA FILMÓW II CZĘŚĆ II ETAPU OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JUNIORÓW

Pamiętajcie, że nie strona artystyczna filmu będzie tu przedmiotem oceny. Film możecie nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.

WAŻNE – W tej edycji Olimpiady zdecydowaliśmy się na to, aby Wasza praca została przesłana do nas w formie filmu, ponieważ chcemy usłyszeć jak mówicie. Językiem prezentacji jest oczywiście język angielski i właśnie poprawność języka, zasób słownictwa, pewność wypowiedzi będą głównym przedmiotem oceny jury.
Tak, więc zachęcamy byście z otwartą głową pomyśleli co i jak chcecie nam zaprezentować.

Film należy zamieścić w serwisie YouTube.
Link do zamieszczonego filmu z serwisu YouTube należy zgłosić na stronie rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy
zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Filmy nie zgłoszone w powyższym linku, a tylko umieszczone na YouTube nie będą brane pod uwagę, filmy zgłoszone mailowo nie będą brane pod uwagę!

Film musi mieć ustawiony status Publiczny, Niepubliczny lub Prywatny. W trzecim wypadku (film ze statusem prywatny) należy go udostępnić (udostępnić wg instrukcji a nie wysyłać mailem) użytkownikowi: ojag.wsjo@gmail.com (proszę zwrócić uwagę i dokładnie wpisać podany adres mailowy, nie udostępniać np. adresowi ojag@wsjo.plojaj@wsjo.pl lub innemu)

Film można zgłosić tylko jeden raz.

Po zgłoszeniu nie będzie można już go zmienić.

Film musi pozostać aktywny w serwisie YouTube do dnia – 30.04.2022 do godziny 23:59.

PLIK Z FILMEM NAZWAĆ: imię i nazwisko ucznia

Logowanie do rejestracja.ojaj.wsjo.pl/filmy przebiega za pomocą loginu i hasła, które zostało nadane UCZNIOWI do rozwiązywania testów na platformie e-learningowej, które dostał od nauczyciela.

Uczeń samodzielnie dodaje film do systemu.
Dostęp do loginów i haseł ma tylko nauczyciel zgłaszający szkołę do Olimpiady.

Proszę pamiętać, że dodawanie filmu na YT, trwa od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od łącza, którym Państwo dysponują. Proszę nie umieszczać filmów na ostatnią chwilę, gdyż termin umieszczania linków w systemie po dodaniu go na YT nie będzie przedłużany.

JAK UMIEŚCIĆ FILM NA YOUTUBE? www.youtube.com/watch?v=Z-sX1_8MTPc


Część III etap II – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

III część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II. Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Część III etapu II – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na trzy wylosowane tematy (po jednym z każdej kategorii). Egzamin trwa około 10 minut, czas na jedno pytanie to około 2 minuty.

Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów (szczegółowe informacje zostaną opublikowane nie późnej niż 5 dni przed etapem).

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKÓW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Tematy rozmów :

1. USA
a. „American dream” – czym jest, co wyraża, jakie można pokazać przykłady?
b. Które miasto w USA chciałbyś odwiedzić i dlaczego?
c. Czy społeczeństwa USA i Polski się różnią? Uzasadnij swoje zdanie, podaj przykłady.
d. Parki Narodowe w USA. Który Park narodowy USA jest wg. Ciebie wart zwiedzenia i dlaczego?
e. „Fabryka snów”. Opowiedz nam o swoim ulubionym filmie wyprodukowanym w Hollywood. Jaka wytwórnia go przygotowała, o czym opowiada, dlaczego jest dla Ciebie ważny, dlaczego rekomendujesz innym by również go zobaczyli.

2. Wielka Brytania
a. Brytyjskie zwyczaje i tradycje. Przedstaw charakterystyczne zwyczaje brytyjskie, których nie doświadczysz w innym kraju, opowiedz o ich znaczeniu i historii.
b. Imperium brytyjskie. Opowiedz o historii brytyjskiego kolonializmu.
c. Przedstaw jeden z krajów Zjednoczonego Królestwa. Scharakteryzuj go pod względem historycznym, geograficznym i społeczno-ekonomicznym.
d. Wielka Brytania. Polonia i Polacy. Opowiedz o historii Polaków w Wielkiej Brytanii między XVIII a XXI wiekiem.
e. Twórczość jakiego brytyjskiego autora / jakiej brytyjskiej autorki lubię szczególnie i dlaczego?

3. Świat
a. Czy świat jest „globalną wioską”? Uzasadnij swoją wypowiedź, podaj przykłady.
b. Śmieci. Czy odpady to problem współczesnego świata? Jak wpływają na środowisko naturalne i na człowieka? Jak poradzić sobie ze „śmieciowym problemem”. Podziel się swoim zdaniem, podaj przykłady i uzasadnienie oraz swoje przemyślenia i pomysły.
c. Czy podróże w kosmos to turystyka czy konieczność, i czy będą dostępne dla przeciętnych ludzi jeszcze za Twojego życia? Opowiedz i uzasadnij swoją opinię.
d. Jakie miejsca na świecie są niedostępne dla człowieka? Przedstaw, opowiedz, podaj argumenty.
e. Różnorodność kulturowa świata. Czy jest ważna we współczesnym świecie? Czy to przeżytek? Przedstaw swoja opinie, uzasadnij, podaj przykłady.


Część III etap II – rejestracja 

Każdy uczeń zostanie zapisany na wyznaczony przez Komitet Główny dzień oraz godzinę. Szczegółowe dni oraz godziny zostaną opublikowane na stronie https://ojaj.wsjo.pl/Lista/

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator Skype. Proszę aby każdy UCZEŃ (nie nauczyciel), który dostał się do III części II etapu powiadomił nas mailowo na adres ojaj@wsjo.pl o swojej nazwie użytkownika Skype (zgłoszenia można dokonać ze swojego (ucznia) adresu mailowego, adresu rodzica lub opiekuna prawnego).
W mailu proszę podać: imię i nazwisko, nazwę szkoły wraz z miastem, login z platformy e-learningowej (dostęp do loginów ma nauczyciel prowadzący) na której odbywały się poprzednie etapy OJAJ (proszę nie wysyłać hasła) oraz nazwę użytkownika SkypeProsimy także o podanie swojego numeru telefonu, numer ten będzie potrzebny tylko w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Nie będzie wykorzystywany w inny sposób. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe, ułatwia bezpośredni kontakt. Na każdy mail odpowiemy i potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Brak potwierdzenia oznacza iż mail nie dotarł lub został wysłany na błędny adres. Potwierdzanie trwa maksymalnie 24 godziny.
Na maile czekamy od 01.03.2022 od godziny 10:00 do 03.03.2022 do godziny 18:00.
Niepodanie nazwy użytkownika oraz pozostałych danych w wyznaczonym terminie równa się z dyskwalifikacją uczestnika.

Co to jest nazwa użytkownika SKYPE i jak znaleźć swoją – Link

W dowolnym czasie przed egzaminem proszę zadzwonić przez Skype do znajomej osoby, aby sprawdzić czy dźwięk oraz obraz (przez kamerkę internetową) przekazu działa.

Komisja Egzaminacyjna w wyznaczonym terminie zadzwoni przez Skype do uczestnika. Prosimy aby uczestnicy nie dzwonili (przez Skype lub telefon) do Komisji, gdyż utrudnia to przeprowadzenie egzaminu innym uczestnikom.
Egzamin ustny będzie trwał około 5-10 minut podczas którego zostaną zadanie trzy pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

 

Jeżeli uczeń nie posiada zainstalowanego Skype prosimy o jego instalację Jak zainstalować SKYPE – Link

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Informujemy, iż w dniach trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy.