Etap II 2020/2021


II etap okręgowy, realizowany w szkole, z podziałem na 3 części


Część I etap II – test on-line z podziałem na województwa

Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie.

Część III etap II – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Szczegóły w zakładce „Dokumenty”