Etap I Część II – instrukcja

Część II etap I, realizowany w szkole.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole z podziałem
na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane 03.12.2019 na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 07.01.2020

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.