Etap I Część II – 2020/2021

Część II etap I

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line z podziałem
na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych lub z komputerów domowych wyposażonych w dostęp do Internetu (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane 30.11.2020 na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

 

Wyniki będą dostępne tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę, NA PANELU DLA NAUCZYCIELI PO ZALOGOWANIU. Zespół OJAJ nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.


Instrukcja dla uczniów