Etap I Część I – 2020/2021

Część I etap I, realizowany w szkole


Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w II części I etapu i etapach kolejnych. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do dalszej części I etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do II części etapu I zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Część pierwsza to test pisemny (w formie papierowej). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzany jest jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie.

Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Dostęp on-line do kart z testem będzie możliwy tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę.

Pliki w formie PDF: z testem z przeprowadzenia I etapu w danej szkole będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Dostęp on-line do klucza do testu DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min. Polecenia i sposób wypełniania karty odpowiedzi http://www.ojaj.wsjo.pl

Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator). Po I części I etapu i sprawdzeniu testów nauczyciel rejestruje uczniów i podaje liczbę zdobytych przez niego punktów. Nauczyciel rejestruje tylko uczniów, którzy zdobyli 45 włącznie i więcej punktów. Kolejno KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 45 (włącznie) punktów pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAJ wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym w celu weryfikacji.

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.

 

UWAGA! Informacje dot. przeprowadzenia OJAJ w rzeczywistości nauczania zdalnego

Olimpiada w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w realiach funkcjonowania szkół podczas pandemii Covid-19 i aktualnych obostrzeniach.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami i przygotowanie na wybrane przez siebie rozwiązanie.

 1. Termin I etapu
  I część I etapu odbędzie się w planowanym terminie 16 listopada br o godzinie 10.00 czas na rozwiązanie zadań to 45 min.
 2. Komisja szkolna
  I część I etapu Olimpiady przeprowadzana jest, jak w poprzednich latach, przez komisję szkolną.
 3. Dystrybucja testów, tak jak w ubiegłych latach testy zostaną umieszczone w panelu dla nauczyciela po zalogowaniu (dane do logowania są w mailu, który do Państwa wysłaliśmy po akceptacji szkoły).
 4. Przeprowadzenie I części I etapu OJAJ
  Ze względu na zdalne nauczanie wprowadzone w szkołach podstawowych pozostawiamy Państwu do decyzji, w jaki sposób testy przekazane zostaną uczniom przystępującym do Olimpiady. Należy jednak pamiętać, że otrzymać je muszą w dniu 16 listopada o godzinie 10.00 a odpowiedź odesłać Państwu najpóźniej do godziny 11.00 tego samego dnia.

  Proponujemy Państwu następujące rozwiązania:
  a) dystrybucja testów poprzez dziennik elektroniczny – wysłanie jako załącznik do wiadomości do uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
  b) dystrybucja testów przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet itp. – proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy, można być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji by uzyskać potwierdzenie otrzymania).
  c) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie ich na szkolnej platformie e-learningowej (np. Moodle) jako plik do pobrania.
  d) dystrybucja testów poprzez zamieszczenie na szkolnym dysku sieciowym, do którego dostęp mają uczniowie.
  e) dystrybucja testów poprzez wysyłkę e-mail do uczniów
  f) dystrybucja testów do uczniów każdym wygodnym dla Państwa sposobem wykorzystywanym w Waszej pracy zdalnej.
  g) karta odpowiedzi jest dostępna jako plik MsWord (do edycji) – uczniowie powinni być przygotowani i sprawdzić czy mają jak otworzyć dokument MsWord (Open Office, Libre Office). W sytuacjach gdy uczeń nie ma komputera, programu, Internetu, choć to mało prawdopodobne, wtedy nauczyciel decyduje jak uczeń pisze Olimpiadę.

 5. Prosimy o wcześniejsze rozeznanie możliwości i wybranie przez Państwa najlepszego dla Was i waszych Uczestników sposobu dystrybucji i zwrotu testów.
 6. Klucze do testów będą na naszej stronie www.ojaj.wsjo.pl od 16 listopada br. od godziny 15.00
 7. Po sprawdzeniu testów należy zarejestrować uczniów do udziału https://ojaj.wsjo.pl/rejestracja-uczniow-2020-2021/ (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny).
 8. Wyniki uczniów, którzy uzyskali więcej niż 45 punktów (włącznie z 45) prosimy przesłać elektronicznie do dnia 23 listopada br. do Biura Olimpiady na adres: wynikiojaj@wsjo.pl (16.11 od 15:00 – 23.11.2020 do 10:00, jest to termin ostateczny i nieodwołalny) wraz z protokołem oraz formularzem RODO (w tym roku posługujemy się wyłącznie korespondencją elektroniczną). Karty odpowiedzi https://ojaj.wsjo.pl/karta-odpowiedzi-2020-2021/ , formularz RODO https://ojaj.wsjo.pl/formularz-rodo-2020-2021/ oraz protokół https://ojaj.wsjo.pl/protokol-2020-2021/ należy wysłać w jednej wiadomości (jeżeli są za duże odpowiednio tytułować np. 2z3 w temacie wiadomości). Dokumenty wysyłane na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę, a szkoła zostanie zdyskwalifikowana. Na każdy mail odpowiemy w ciągu 3 dni roboczych.
 9. Przesłane przez uczestników karty odpowiedzi I cz. I etapu proszę przechowywać także na swoich komputerach (ze względu na ewentualne odwołania) do rozpoczęcia II etapu.